ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
    
     Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την 7η του μηνός Μαρτίου έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

1.  Έγκριση έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τις εκδηλώσεις του καρναβαλιού στις 9 & 10 Μαρτίου 2019.


                                                 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                                                                                                                          
                                               
                                            Διαμαντής