Μπορεί να γίνει η πόλη μας, έξυπνη πόλη;

 

Την τελευταία δεκαετία έχουμε ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της λεγόμενης, Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης. 
Οι τεχνολογικές αυτές εξελίξεις παγκοσμίως αφορούν κυρίως την καινοτομία, τις νέες ψηφιακές πολιτικές αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη. 
Υπάρχει άραγε όμως πρακτική εφαρμογή αυτών των σαρωτικών βιομηχανικών εξελίξεων στην καθημερινή ζωή των κατοίκων μίας πόλης;
Ας το θέσουμε και λίγο αλλιώς, μπορούν οι δήμοι να λειτουργήσουν υπέρ της βελτίωσης των κατοίκων τους; 

Μία πρώτη απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα είναι τα τεχνολογικά επιτεύγματα των έξυπνων πόλεων (smart cities). 
Τι είναι όμως οι έξυπνες πόλεις; 
Θα μπορούσαμε να ορίσουμε τις έξυπνες πόλεις ως εκείνες που κάνουν εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας για την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους κατοίκους τους με στόχο να γίνουν πιο ανθεκτικές, πιο βιώσιμες, πιο αποτελεσματικές και παραγωγικές. Η συστηματική τους συγκρότηση τους στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης μπορεί να φέρει θεαματικές αλλαγές στην καθημερινότητα και να διευκολύνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών τους. 
Μπορούν να αλλάξουν ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζαμε μία σειρά από συνθήκες. 

Κεντρική παράμετρος των έξυπνων πόλεων σε σχέση με την τεχνολογία και την καινοτομία είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government), η οποία εφαρμόζεται στις περισσότερες πόλεις του Δυτικού Κόσμου. 
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τα τελευταία χρόνια κερδίζει σταθερά έδαφος και στην χώρα μας. 
Βασικός στόχος της είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, η καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση του πολίτη, η μείωση των εξόδων και η ενίσχυση φυσικά της διαφάνειας. 
Σε αυτούς τους στόχους, δεν πρέπει να παραλείψουμε να προσθέσουμε και τους περιβαλλοντικούς στόχους όπως για παράδειγμα τη μείωση της χρήσης χαρτιού και των πλαστικών. 

Όπως όλοι κατανοούμε οι παραπάνω αρχές είναι εξαιρετικά ωφέλιμες για μια σύγχρονη πόλη.
Είναι όμως τελικά εφαρμόσιμες στην χώρα μας; Φυσικά.
Και μάλιστα στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα ήταν το καλύτερο να ξεκινήσει άμεσα μία ευρεία εφαρμογή πολιτικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
Σε κάποιες πόλεις της χώρας μας, όπως για παράδειγμα τα Τρίκαλα αυτό αποτελεί ήδη μία πραγματικότητα.

Έτσι, θα μπορόσουμε να διεκπεραιώσουμε και στον δικό μας Δήμο, έργα που θα εξυπηρετούσαν τους παραπάνω στόχους, όπως Διευθύνσεις Ψηφιακών Υπηρεσιών και αυτοματοποιημένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Δημοτών. 
Παράλληλα, θα μπορούσαμε να οργανώσουμε πύλες δεδομένων που θα ενισχύουν την διαφάνεια αλλά και θα επιτρέπουν την άμεση και γρήγορη παρακολούθηση έργων , όπως για παράδειγμα, η πορεία ολοκλήρωσης των τεχνικών έργων και η εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Με αυτόν τον τρόπο στόχος μας είναι να αυξήσουμε τη λογοδοσία, αλλά και να ενδυναμώσουμε τη συμμετοχή των δημοτών στα τοπικά πράγματα της περιοχής μας, αλλά και να διευκολύνουμε τις καθημερινές συναλλαγές τους. 
Συμπληρωματικά, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν και δυνατότητες έξυπνης στάθμευσης, διαχείρισης του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού αλλά και διαχείρισης της αποκομιδής απορριμμάτων.

Όλα τα παραπάνω συντείνουν στην πρόοδο και την βελτίωση της ποιότητας ζωής μας. Την ίδια στιγμή αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την ένταξη της πόλης μας στην χορεία των τεχνολογικά προηγμένων Πόλεων που ‘’αφουγκράζονται’’ τις παγκόσμιες εξελίξεις.

Οι σχετικές προκλήσεις είναι μπροστά μας. Στόχος δικός μου, ως επόμενη δημοτική αρχή, είναι οι δεσμεύσεις αυτές να υλοποιηθούν άμεσα ώστε να μην χαθεί το τρένο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, και η πόλη μας, να γίνει με τη σειρά της πρότυπο τεχνολογικής ανάπτυξης με στόχο πάντα τη διευκόλυνση των πολιτών της.

 
**Ο Ιωάννης Ταγκαλεγκας είναι ιατρός και Υποψήφιος Δήμαρχος Λεβαδεων