Η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ», υπερασπιζόμενη τον αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών του Δήμου,

την σταθερή και επαρκή χρηματοδότησή του από την Κεντρική Διοίκηση αλλά και την ανάγκη επαρκούς στελέχωσης αυτού με μόνιμο προσωπικό με πλήρη και εργασιακά δικαιώματα ζητά την απόσυρση του άρθρου 179 που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τον τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις». 

    Το εν λόγω άρθρο εφόσον αποτελέσει νόμο του κράτους, δύναται να οδηγήσει ουσιαστικά χωρίς κανένα περιορισμό στην σταδιακή και μετέπειτα πλήρη ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών όπως της συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού κ.α.

     Δεσμευόμαστε ότι- ακόμη και εάν ψηφιστεί το εν λόγω άρθρο- θα προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε την εφαρμογή του στον Δήμο Θηβαίων.