ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΩΝ 300 ΔΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΗΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΗ ΜΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΟΥ ΦΑΝΗΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ι ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΗΜΑΤΙΩΝ