Αυτά είναι τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα για την Περιφέρεια Αττικής