ΝΤΙΝΟΣ ΤΥΡΗΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ