ΠΕΜΠΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- 7.30 ΤΟ ΒΡΑΔΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΗΒΑ