Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν σήμερα στα μαθήματα:

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών/Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών, Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές, Αρχές Βιολογικής Γεωργίας, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) / Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ II).

 

Δείτε εδώ τις απαντήσεις των θεμάτων στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας από την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος.

Δείτε εδώ τις απαντήσεις των θεμάτων στο μάθημα Δίκτυα Υπολογιστών/Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών από την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος.

 

Δείτε εδώ τις απαντήσεις των θεμάτων στο μάθημα Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές από την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος.

Δείτε εδώ τις απαντήσεις των θεμάτων στο μάθημα Αρχές Βιολογικής Γεωργίας από την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος.

Δείτε εδώ τις απαντήσεις των θεμάτων στο μάθημα Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) / Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ II) από την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος.