Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ευρυτανίας 

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/99 (Α-57) « Περί Κυρώσεως 

του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Υπ ́ αριθμ. 2501/15/81-α ́από 03/01/2020 Απόφασή μας. 3. Την ανάγκη για την ολική άρση της επιβολής περιοριστικών μέτρων στην κυκλοφορία φορτηγών και λοιπών βαρέων οχημάτων ωφελίμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Λαμίας- Καρπενησίου- Αγρινίου, λόγω των επικείμενων ακραίων καιρικών φαινομένων και με στόχο την βέλτιστη διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας, την μείωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων καθώς και τη πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

Άρθρο 1ο 

Την άρση της εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την απαγόρευση της κυκλοφορίας, η οποία επιβλήθηκε με την ανωτέρω (β) σχετική, λόγω ύφεσης των δυσμενών καιρικών φαινομένων και εξομάλυνσης της Οδικής κυκλοφορίας των φορτηγών και λοιπών βαρέων οχημάτων ωφελίμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του Εθνικού Οδικού Δικτύου Λαμίας- Καρπενησίου- Αγρινίου και συγκεκριμένα από την Δυτ. έξοδο της σήραγγας Τυμφρηστού (64η χ/θ) μέχρι την γέφυρα Επισκοπής (132η χ/θ). 

ΑΔΑ: 6ΚΝΞ46ΜΤΛΒ-0ΞΩ 1 

ΑΔΑ: 2 6ΚΝΞ46ΜΤΛΒ-0ΞΩ Άρθρο 2ο 

Η εκτέλεση της παρούσας ανατίθεται στα Αστυνομικά Τμήματα Καρπενησίου και Αγράφων. 

Άρθρο 3ο Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010. 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1.ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

2. ΑΣΤΥΜ. ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΑΦΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ : 

1. Α.Ε.Α. / ΔΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ 2. Α.Ε.Α/ΔΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ 3. ΓΕ.Π.ΑΔ.Σ.Ε 4. Δ.Α. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 5. Δ.Α. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6. Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ/ ΔΝΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 7. ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 8. ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 9. ΤΟΠΙΚΑ Μ.Μ.Ε 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Pin It